Dünýä belli amerikaly aýdymçy The Weeknd-iň “Blinding Lights” atly aýdymy bilen rekord goýdy. Onuň bu aýdymy Billboard-yň sanawynda ähli döwürleriň birinji belgili aýdymy boldy. “Blinding Lights” atly aýdym 90 hepdeläp Billboard-yň sanawynda ilkinji 100-lükde orun aldy.  Bu ugurda ozalky rekord 1960-njy ýyllaryň hit aýdymy “The Twist” atly meşhur aýdyma degişlidi. The Weeknd-iň “Blinding Lights” atly aýdymy Spotify-da 2,5 milliard gezek diňlendi.