Şu gün – 28-nji noýabrda Özbegistan Respublikasynyň Prezidenti Şawkat Mirziýoýew  hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň çakylygy bilen Aşgabada geldi. Iş sapary bilen ýurdumyza gelen Prezident Mirziýoýew  Ykdysady Hyzmatdaşlyk Guramasynyň 15-nji Sammitine gatnaşýar. Ykdysady Hyzmatdaşlyk Guramasynyň 15-nji Sammitiniň gün tertibine guramanyň içinde ileri tutulýan  – söwda, maýa goýum, “ýaşyl” ykdysadyýet we innowasiýa, sanly tehnologiýalar, ulag, logistika, syýahatçylyk we beýlekiler ugurlarda köptaraply özara gatnaşyklary mundan beýläk-de giňeltmek meseleleri ara alnyp maslahatlaşylar.