Özbegistanyň paýtagty Daşkentde şu gün tamamlanan agyr atletika boýunça 86-njy Dünýä çempionatynda erkekleriň arasynda iň agyr agramda (109+ kilogramdan ýokary bolanlar) ýene rekord goýuldy. Bu rekordlary ýene-de gruziýaly Laşa Talahadze goýup, ol öz rekordlaryny ösdürmegi başardy. Birbada götermekde 225 kilogram agramy galdyran Talahadze, itekläp götermekde-de 267 kg agramy göterdi. Ol umumylykda-da 492 kilogram agram bilen nobatdaky gezek dünýä rekordyny täzeledi. Talahadze şu ýylky Tokio 2020 Tomusky Olimpiýa oýunlarynda 223 kg, 265 kg, jemi 488 kg agramlar bilen öz rekordyny täzeläpdi.

Ýaryşda ermenistanly pälwanlar Warazdat Lalaýan (211 kg, 246 kg, 457 kg) bilen Gor Minasýan (205 kg, 243 kg, 448 kg) degişlilikde, kümüş we bürünç medallara mynasyp boldy.