Ispaniýanyň Super Kubogynyň ýarym finalynda Real Madrid Barselonany goşmaça wagtda 3-2 hasabynda ýeňdi. Duşuşykda meýdança çykan barselonaly Dani Alwes taryhy netije görkezdi. Golaýda 5 ýyldan soň Barselona täzeden dolanan Dani Alwes karýerasyndaky 1000-nji duşuşygyny geçirdi. 38 ýaşyndaky futbolçy Barselonada 394, Sewilýada 249, Braziliýanyň ýygyndysynda 119, Sao Pauloda 95, PSŽ-de 73, Baiýuda 37 hem-de Ýuwentusda 33 gezek meýdançada çykyş etdi.