Ukrainaly ozalky ýyldyz futbolçy, häzirki tälimçi Andreý Şewçenkonyň Serie A-daky başdangeçirmesi gysga boldy. 7-nji noýabrda Dawide Ballardininiň ornuna Jenoanyň tälimçiligine bellenen 45 ýaşyndaky Şewçenko wezipesinden boşadyldy. Genueliler onuň tälimçiliginde çempionatda 9 oýunda 3 gezek deňme-deň oýnap, 6 sapar hem utuldy. Kubok ýaryşynda-da 1 oýunda ýeňip, 1 oýunda-da ýeňildiler. Mahlasy, 11 oýunda diňe 1 gezek ýeňiş gazanan klubuň ýolbaşçylary Şewçenkony kubok ýaryşynda toparyň 1/8 finalda ukrainaly hünärmeniň ençeme ýyllap çykyş eden kluby Milandan 3-2 utulanyndan soň wezipesinden boşatdylar. Jenoa häzirki wagtda 21 oýunda 1 ýeňiş gazanyp, 10 utuk bilen 19-njy hatarda barýar. Topara wagtlaýynça Abdulaý Konko tälim berer. Şewçenkonyň bolsa Polşanyň ýygyndysy bilen şertnama baglaşmagy mümkin.