Ispaniýanyň Şa Kubogy ýaryşynda Real Madrid myhmançylykda Elçe bilen duşuşdy. Oýnuň esasy wagtynda hasap açylmady. Goşmaça wagtda ilkinji bolup hasaby ýer eýeleri – Elçe açsa-da soňlugy bilen madridliler ýeňiş gazanmagy başardy. 103-nji minutda Werdunyň goly bilen Elçe öňe geçse-de, Realyň az çykyş edýän ýyldyzlary madridlilere ýeňiş getirdi. Ilki 108-nji minutda Isko hasaby deňledi. 115-nji minutda Edin Hazar tapawutlanyp, Realy çärýek finala çykardy. Şeýlelikde, Edin Hazar 8 aýdan soň ilkinji goluny geçirdi. Belgiýaly futbolçy soňky gezek 2021-nji ýylyň 9-njy maýynda tapawutlanypdy.

102-nji minutda Realdan Marselonyň, 120+2-nji minutda-da Elçeden Pere Millanyň gyzyl kart alandygyny belläliň.