Kamerunda dowam edýän Afrika Milletler Kubogynda 1/8 finalyň duşuşyklaryna badalga berlip, ilkinji garaşylmadyk netije hem hasaba alyndy. Burkino Faso bilen Gabonyň arasyndaky oýnuň esasy wagty 1-1 deňlikde tamamlandy. Birinji ýarymda B. Traoreniň goly bilen öňe geçen Burkino Faso soňky minutlarda derwezesini goldan gorap bilmedi. Gabonlylar 90+1-nji minutda Guiranyň awtogoly bilen hasaby deňlediler. Goşmaça wagtda-da hasap üýtmemänsoň, ýeňijini penalti urgulary kesgitledi. Netijede, 7-6 öňe saýlanan Burkino Faso çärýek finala adyny ýazdyrdy.

Günüň beýleki duşuşygynda toparçadaky 3 duşuşygynda ýeňiş gazanan ýeke-täk ýygyndy Nigeriýanyň milli ýygyndysy toparça 3-nji ýeri eýeläp, kynlyk bilen 1/8 finala çykan Tunis duşuşdy. Çekeleşikli geçen oýunda Tunis güýçli garşydaşyny 1-0 hasabynda ýeňdi. Ýeke-täk goly 47-nji minutda Ýussef Msakni geçirdi. 66-njy minutda bir oýunçysy (Aýwobi) gyzyl kart alan Nigeriýanyň hasaby deňlemek üçin eden tagallalary oňyn netije bermedi. Şeýlelikde, kubogyň 3 gezek eýesi we şu bäsleşigiň-de esasy dalaşgärlerinden Nigeriýa üçin ýaryş wagtyndan ir tamamlandy.

Şu gün bolsa Gwineýa bilen Gambiýanyň hem-de ýer eýeleri Kamerun bilen Komorlaryň arasyndaky duşuşyklar geçiriler.