Häzirki wagtda Hindistanda dowam edýän futbol boýunça zenanlaryň arasyndaky 20-nji Aziýa Kubogy ýaryşynda täsin netijeler hasaba alynýar. Ýer eýeleriniň pandemiýa uçran oýunçylarynyň köpdügi zerarly meýdança çykjak ýeterlik futbolçysynyň ýokdugy sebäpli çempionatdan çekilmegi iň esasy waka boldy.

Şeýle-de, şu günki güne çenli oýnalan 11 oýunda diňe ýeňiş gazanan toparlar gol geçirdiler. Başgaça aýdylanda, utulan toparlar ýeke gol bilenem bolsa, jogap berip bilmediler. Iň uly hasaply ýeňşi Awstraliýa gazanyp, olar indoneziýaly gyzlardan 18-0 üstün çykdy.

Çempionatda toparçadaky duşuşyklar dowam edýär.

“A” toparçada oýnalan duşuşyklaryň netijeleri:

Hytaý – Hytaý Taýpeýi: 4-0, Eýran – Hytaý: 0-7, Hytaý Taýpeýi – Eýran: 5-0;

“B” toparçada oýnalan duşuşyklaryň netijeleri:

Awstraliýa – Indoneziýa: 18-0, Tailand – Filippinler: 0-1, Indoneziýa – Tailand: 0-4, Filippinler – Awstraliýa: 0-4,

“C” toparçada oýnalan duşuşyklaryň netijeleri:

Ýaponiýa – Mýanma: 5-0, Günorta Koreýa – Wýetnam: 3-0, Mýanma – Günorta Koreýa: 0-2, Wýetnam – Ýaponiýa: 0-3