Ang­li­ýa­nyň we Uel­siň ke­nar­la­ry­na go­laý ýer­de, deň­ziň için­de ägirt uly ýel ener­gi­ýa be­ke­di­niň gur­lu­şy­gy­na baş­la­nar. «Gwynt Glas» diý­lip at­lan­dy­ryl­ýan bu tas­la­ma­nyň çäk­le­rin­de gu­rul­jak be­ket 927 müň 400 öýi aras­sa elekt­rik ener­gi­ýa­sy bi­len üp­jün eder. Bu iri des­ga Kelt deň­zin­de ke­nar­dan 70 ki­lo­metr daş­lyk­da 1,500 ine­dör­dül ki­lo­metr meý­dan­da gur­lar. Hä­zir­ki wagt­da de­ňiz­de ýer­leş­ýän dün­ýä­niň iň uly ýel elekt­rik be­ke­di bo­lan «Kincar­di­ne»-niň önüm­çi­lik kuw­wa­ty 50 me­ga­wa­ta ba­ra­bar. Tä­ze gu­rul­jak des­ga on­dan 20 es­se uly bo­lar. Bu des­ga­nyň gur­lu­şy­gy­ny Fran­si­ýa­nyň EDF hem-de Ir­lan­di­ýa­nyň DP kom­pa­ni­ýa­la­ry bi­le­lik­de ama­la aşy­rar. Ýew­ro­pa­nyň de­mir­ga­zy­gyn­da­ky açyk de­ňiz­ler ener­gi­ýa­nyň aras­sa çeş­me­le­ri­ni al­mak üçin amat­ly te­bi­gy şert­le­ri dö­red­ýär.

Ýaz­bi­bi AKY­MO­WA,
Türk­me­nis­ta­nyň Döw­let ener­ge­ti­ka ins­ti­tu­ty­nyň mu­gal­ly­my.