UEFA Çempionlar Ligasynda “Liwerpul” öz meýdançasynda “Inter” bilen duşuşdy. Çekeleşikli geçen oýun azda-kände dartgynlygy bilen tapawutlandy. Toparlar birinji ýarymda amatly pursatlar döretselerem, iki tarapa-da hasaby açmak başartmady. Duşuşygyň 61-nji minutynda Aleksis Sançesiň asistlik etmeginde Lautaro Martines hasaby açdy. Sançes bu goldan 2 minut soňam 2-nji sarysyny aldy we gyzyl kart bilen meýdançadan çykaryldy. Bu goldan soň 1-nji oýunda 2-0 ýeňiş gazanan “Liwerpula” hasaby deňlemek, “Intere-de” 2-nji goly geçirmek başartmady. “Inter” topary “Liwerpulyň” 15 oýunlyk ýeňilmezekligine soňky nokady goýsa-da, çärýek finala çykan iňlis kluby boldy. 28 duşuşykdan soň öz meýdançasynda ilkinji gezek utulan “Liwerpul” soňky 5 ýylda 4-nji, umumylykda 9-njy gezek çärýek finala çykmagy başardy.