Argentinanyň futbol boýunça milli ýygyndysy öz meýdançasynda Wenesueladan 3-0 hasabynda üstün çykyp, ýeňlişsizligini dowam etdirdi. Gollary Gonzales (34), Di Mariýa (79) hem-de Messi (82) derwezä girizdi. Dünýä Kubogynyň saýlama tapgyrynyň çäginde geçirilen bu duşuşykda Lionel Messi milli topardaky 81-nji goluny derwezä gönükdirdi. Argentinanyň ýygyndysy Lionel Messiniň gol geçiren duşuşyklarynda 12 ýyldan bäri ýeňilmän gelýär. Argentinanyň ýygyndysy soňky gezek Messiniň gol geçiren duşuşygynda 2009-njy ýylyň noýabrynda ýoldaşlyk duşuşygynda Ispaniýadan 2-1 utulypdy. Argentinanyň ýygyndysy şol döwürde Messiniň gol geçiren oýunlarynda 41 ýeňiş gazanyp, 6 gezek deňme-deň oýnady. Umumylykda-da tangoçylar Messiniň gol geçiren duşuşygyklarynda diňe 3 gezek ýeňlişe sezewar boldy.

Argentinanyň ýygyndysy Katar 2022 Dünýä Kubogyna gatnaşmak hukugyna ozal eýe bolupdy.