1766-njy ýy­lyň 8-nji ap­re­lin­de ABŞ-da dün­ýä­de il­kin­ji ýan­gyn sön­dür­mek üçin ni­ýet­le­nen mer­du­wan pa­tent­leş­di­ril­di. Bu oý­lap ta­pyş ar­ka­ly ni­je­me yn­san öm­ri ha­las edil­di. Şeýle-de, bu enjam halas edi­ji­le­riň işi­ni ýe­ňil­leş­dir­di. Il­kin­ji mer­du­wa­nyň be­ýik­li­gi 10 metr bo­lan bol­sa, hä­zir­ki­le­riň be­ýik­li­gi 112 met­re çenli ýet­ýär.