Niderlandlaryň Kubogy (KNVB Cup) ýaryşynyň finalynda PSW bilen “Aýaks” toparlary duşuşdy. Rotterdam şäherindäki “De Kuip” stadionynda oýnalan finalda eýndhowenliler 2-1 hasabynda ýeňşini baýram etdi. Çekeleşikli geçen oýunda ilki “Aýaks” Grawenberghyň 23-nji minutdaky goly bilen öňe saýlansa-da, PSW topary 2-nji ýarymyň başynda 2 minutda 2 gol geçirmegi başardy. 48-nji minutda Gutierres, 50-nji minutda-da Gakpo eýndhowenlilere ýeňiş getiren oýunçylar boldy. Şeýlelikde, 2-1 hasabynda ýeňiş gazanan PSW topary 10 ýyldan soň kubok ýaryşynda 10-njy kubogyny asmana göterdi. PSW topary soňky gezek 2013-nji ýylda finala çykyp, 2012-nji ýylda-da kubogy eýeläpdi. PSW topary “Aýaksdyr” (20) “Feýenoord” (13) klublaryndan soň Niderlandlaryň Kubogyny iň köp gazanan 3-nji topardyr.