Ispaniýanyň çempionaty “La Ligada” 33-nji tapgyrda “Real Madrid” myhmançylykda “Osasuna” bilen duşuşdy. Oýunda 12-nji minutda Dawid Alabanyň goly bilen “Real Madrid” hasaby açdy. Ýöne dessine, has takygy, 13-nji minutda “Osasuna” topary Budimiriň goly bilen hasaby deňledi. 1-nji ýarym tamamlanmanka-da Asensio “Realy” 2-1 öňe çykardy. Oýnuň 52-nji minutynda çempionatyň iň netijeli futbolçysy, soňky oýunlarda toparyna ýeňişler gazandyran Karim Benzema penalti urgusyny ýerine ýetirdi. Ýöne derwezeçi Serhio Herrera ony saklamagy başardy. 59-njy minutda emin ýene bir penaltini “Realyň” peýdasyna belledi. Urguny ýerine ýetiren Benzemanyň bu penaltisini hem derwezeçi sowmagyň hötdesinden geldi. Şeýlelikde, Benzema karýerasy boýunça bir oýunda ilkinji gezek 2 penaltini geçirip bilmedi. Galyberse-de, ol “La Liganyň” taryhynda 16 ýyldan soň 1 oýunda 2 penalti gaçyran ilkinji futbolçy boldy. Benzema “La Ligada” geçiren 25 golunyň 7-sini penaltiden geçirdi.

Duşuşygyň ahyrlarynda Lukas Waskes 3-nji goly hem “Osasunanyň” derwezesinden girizdi we “Real” çempionlyk ugrunda ynamly ýeňiş gazandy.

Utugyny 78-e çykaran “Real Madride” çempionlyk üçin galan oýunlarda 4 utuk gazanmagy ýeterlik bolar. “La Ligada” 33-nji tapgyryň 4 duşuşygy şu gije oýnalar. Olaryň iň esasysy “Real Sosiedad” bilen “Barselonanyň” arasyndaky oýun bolar.