UEFA Çempionlar Ligasynda ýarym final duşuşyklary başlanýar. Şu gije Mançester Siti bilen Real Madrid ýarym finalyň birinji oýnunda Angliýada duşuşarlar. Oýun ýarygije başlap (00:00), oňa rumyniýaly Istwan Kowaç eminlik eder.

Bu iki toparyň özara 7-nji duşuşygy bolar. Mundan öňki 6 oýunda her topar 2 gezek ýeňiş gazandy. 2 oýunda-da deňlik hasaba alyndy. Gollarda-da iki topar birmeňzeş netije görkezdi. Ýagny ikis-de bir-birleriniň derwezesinden 7 gol geçirdi.

Iki topar soňky gezek 2019/20 möwsüminde 1/8 finalda duşuşypdylar. Şonda Mançester Siti 2 ýerde hem 2-1-lik hasaplar bilen ýeňiş gazanypdy.

Toparlaryň esasy düzümde meýdança çykmagyna garaşylýar. Diňe Mançester Sitide goragçy Žoao Kanselo jerimesi sebäpli oýnap bilmez.

Ýarym finalyň beýleki duşuşygy-da ertir oýnalar we Liwerpul öz meýdançasynda Wilýarrealy kabul eder.