2026-njy ýylda Kanada, Meksika we ABŞ-da geçiriljek Dünýä Kubogy ýaryşynyň şäherleri saýlandy. XXIII Dünýä Kubogynyň duşuşyklar ady agzalan ýurtlaryň 16 şäherinde oýnalar. 41 şäheriň arasynda saýlanan şäherleriň 2-si Kanadadan, 3-si Meksikadan, galan 11-si ABŞ-dan bolup, duşuşyklar bu şäherlerdäki stadionlarda geçiriler. Ýörite topar Kanadadan Toronto bilen Wankuwer, Meksikadan paýtagt Mehiko bilen bir hatarda, Monterreý hem-de Gwadalahara şäherlerini saýlady. ABŞ-dan bolsa Atlanta, Los Anjeles, Boston, Dallas, Sietl, Hýuston, Kanzas-Siti, Maýami, Filedelfiýa, Nýu Ýork (Nýu Jersi), Filadelfiýa hem-de San Fransisko şäherleri saýlandy. Taryhda ilkinji gezek 3 ýurt tarapyndan bilelikde guraljak çempionatyň geçiriliş usuly ozalkylardan azda-kände tapawutly bolar. Çempionata FIFA 48 ýygyndynyň gatnaşjakdygyny ozal habar beripdi.