Dünýä Kubogy ýaryşlarynyň iň netijeli futbolçysy Miroslaw Kloze tälimçilige başlady. Dünýä Kubogy ýaryşlarynda 16 gezek tapawutlanan germaniýaly futbolçy Awstriýanyň “Bundesligasynyň” wekili “Raýndorf Altah” klubunyň tälimçiligine bellendi. 43 ýaşynda Kloze mundan öň Germaniýanyň milli ýygyndysynda hem-de “Bawariýa” kömekçi tälimçi bolup işläpdi. Futbolçylyk ýyllarynda “Kaizerslautern”, “Werder”, “Bawariýa” hem-de “Lasio” klublarynyň köýnekçesini geýipdi. 2016-njy ýylda futbolçylyk karýerasyny tamamlan Kloze Germaniýanyň ýygyndysynyň iň netijeli hüjümçisidir (71 gol).