Bri­ta­ni­ýa­ly Wik­to­ri­ýa Ewans ýe­ke­lik­de At­lan­ti­k um­ma­ny­ny ga­ýyk­da ýü­züp geç­mek bi­len, Gin­ne­siň Bü­tin­dün­ýä re­kord­lar ki­ta­by­na gir­me­gi ba­şar­dy. Ze­na­na bu ara­ly­gy ga­ýyk­da ýü­züp geç­mek üçin 40 gün, 21 sa­gat 1 mi­nut ge­rek bol­dy.