Portugaliýanyň “Benfika” kluby Ukrainanyň “Şahtýor Donesk” toparyndan braziliýaly ýarymgoragçy Dawid Neresi transfer etdi. “Benfika” topary 25 ýaşyndaky winger bilen 5 ýyllyk şertnama baglaşdy. Portugal kluby oýunçynyň transferi üçin donesklilere 15 million ýewro berer. “Şahtýor” topary Neresi şu gyşda “Aýaksdan” transfer edipdi. Ýöne sebitde emele gelen ýagdaý sebäpli Neres “Şahtýoryň” düzüminde bir duşuşyk hem geçirmedi.