NA­SA Mars pla­ne­ta­syn­da­ky «In­sight» go­nu­jy en­ja­my­nyň yl­my mis­si­ýa­sy­ny uzalt­mak we onuň seýs­mo­met­ri­ni öň me­ýil­leş­di­ri­li­şin­den has uzak ulan­mak ka­ra­ry­na gel­di. Bu ba­ra­da kos­mos gul­lu­gy­nyň met­bu­gat üçin ýaý­ra­dan be­ýa­na­tyn­da mä­lim edil­ýär.
«In­sight» pla­ne­ta­la­ra­ra­sy zon­du­nyň güý­ji azal­dy­gy­ça, mis­si­ýa­nyň ag­za­la­ry yl­my göz­leg müm­kin­çi­lik­le­rin­den has köp peý­da­lan­mak mak­sa­dy bi­len Mars­da­ky iş ter­ti­bi­ne tä­ze­den ga­ra­dy­lar. Mun­dan öň en­ja­myň seýs­mo­met­ri­niň aw­to­ma­tik ýag­daý­da öçü­ril­jek­di­gi me­ýil­leş­di­ri­lip­di. In­di bol­sa, mis­si­ýa­nyň ag­za­la­ry seýs­mo­met­ri sent­ýab­ryň ba­şy­na çen­li iş­let­me­gi me­ýil­leş­dir­ýär­ler.