Fransiýanyň çempiony PSŽ ýurduň başga bir kluby “Reýmsiň” hüjümçisi Ýugo Ekitikeni transfer etdi. Parižliler 20 ýaşly fransuz hüjümçisi bilen möwsümiň ahyryna çenli kärendesine şertnama baglaşdy. Gerek bolan ýagdaýynda PSŽ Ekitikeni möwsümiň ahyrynda ymykly transfer hem edip biler. Ekitike geçen möwsümde “Ligue 1”-de 24 oýunda 10 gol geçirdi.