Amerikaly meşhur aktýor Jonni Depp “La Favorite” atly fransuz filminde surata düşer. “Netflix”-iň önümi boljak film Fransuz ynkylaby döwründe bolup geçen wakalar barada bolar. Jonni Depp bu filmde fransuz şasy Lui XV keşbini janlandyrar. Bu film Deppiň fransuz dilindäki ilkinji kinosy bolar. Şeýle-de filmi meşhur zenan režisýor Maiwenn Le Besko surata düşürer. Filmiň ssenarisini hem režissýoryň özi ýazar. Awgust aýynda başlanjak surata düşüriliş işleri Parižiň golaýyndaky Wersal köşgünde geçiriler. Filmi 3 aýyň dowamynda surata düşürmeklik göz öňünde tutulýar we ol geljek ýyl ekranalara çykarylar.