Şenbe güni oýnalan 5 Super Kubogy duşuşygynyň ýene 2-sinde çempionlar ýeňiş gazandy. Türkiýede Stambuldaky Atatürk stadionynda oýnalan duşuşykda çempion “Trabzonspor” kubogyň eýesi “Siwasspory” 4-0 hasabynda ýeňdi. Oýunda Abdullah Awjynyň toparyna ýeňiş getiren gollaryň 2-sini daniýaly Andreas Kornelius (37, 51), şol sanda watandaşy Ýens Stryger Larsen (64) hem-de gresiýaly Anastasios Bakasetas (76 p) geçirdi. “Trabzonspor” bu kubogy 3-nji gezek eýelemegi başardy (2010, 2020, 2022). “Trabzonspor” topary ozalky ady Prezidentiň Kubogy ady bilen oýnalýan döwürlerinde-de 7 gezek eýeläpdi. Duşuşyk 2006-njy ýyldan bäri Super Kubok ady bilen geçirilip gelinýär.

“Porto” 23-nji gezek Super Kubogy eýeläp, bu ugurda ep-esli öňde barýar.

Portugaliýanyň Super Kubogyna-da çempion “Porto” mynasyp boldy. Olar bu ugurda kubok ýaryşynyň finalçysy “Tondela” toparynyň derwezesinden jogapsyz 3 gol geçirdi. Gollaryň ikisini eýranly Mehdi Taremi (30, 82), beýlekisini-de braziliýaly Ewanilson (33) derwezä girizdi. “Porto” topary “Supertaça Candido de Oliveira” adyndaky bu kubogy 23-nji gezek asmana göterdi. Ýewropada

5 oýunda 27 gol geçirildi

Super şenbe ady bilen taryha giren 5 Super Kubogy duşuşygynyň geçirilen agşamynda jemi 27 gol hasaba alyndy. 2 oýunda 8, 2 oýunda-da 4, 1 oýunda-da 3 gol geçirildi. Şol 5 duşuşygyň 3-sinde Super Kubogy ýurduň çempiony bolan toparlar eýelediler. 2-sinde bolsa, ýurduň kubogy eýelän klublar çempiondan ökde çykdylar.