Futbol boýunça Türkmenistanyň milli çempionatynda 2-nji tapgyryň duşuşyklary geçirildi. Derbileriň tapgyry hökmünde görülýän bu tapgyrda 3 oýunda myhmanlar ýeňşini baýram etdi. Tapgyryň merkezi duşuşygynda bolsa ýeňiş gazanan bolmady. Ýagny “Altyn asyr” bilen “Ahalyň” arasyndaky oýun 1-1 deňlikde tamamlandy. “Altyn asyr” topary 58-nji minutda Myrat Annaýewiň goly bilen öňe saýlansa-sa, olara üstünligi saklamak başartmady. 83-nji minutda Resul Hojaýew hasaby deňledi.

Balkan welaýat derbisinde “Şagadam” myhmançylykda “Nebitçini” Ýunus Orazmämmedowyň 45-nji minutdaky goly bilen 1-0 ýeňdi. Maryda welaýatyň iki toparynyň arasyndaky duşuşykda “Merw” myhmançylykda “Energetikden” 2-1 hasabynda üstün çykdy. Duşuşykda “Energetik” topary Musa Nurnazarowyň 29-njy minutdaky goly bilen 1-0 öňe saýlandy. 2-nji ýarymda has erjel oýun görkezen “Merw” tejribeli oýunçysy Alibek Abdurahmanowyň 66-njy hem-de 80-nji minutlardaky gollary esasynda möwsümdäki 2-nji ýeňşini gazandy. Oýnuň ahyrynda her toparyň bir futbolçysy gyzyl kart aldy

Paýtagt derbisinde “Aşgabat” topary öz meýdançasynda “Köpetdagdan” 2-1 hasabynda utuldy. 1-nji ýarymyň ahyrynda, has takygy, 45+1-nji minutda Şatlyk Gurbanowyň goly bilen öňe saýlanan “Aşgabat” topary oýnuň ahyrlarynda 2 gol geçirdi. Gollaryň ikisini hem Begenç Akmämmedow öz adyna ýazdyryp, ol ilki 88-nji minutda penaltini dürs urup, hasaby deňledi. 90+2-nji minutda-da toparyna ýeňiş getiren oýunçy boldy.  

3-nji tapgyryň duşuşyklary 11-12-nji awgustda geçirilip, onda “Köpetdag” – “Nebitçi”, “Ahal” – “Energetik”, “Şagadam” – “Altyn Asyr”, “Merw” – “Aşgabat” duşuşyklary oýnalar.