Braziliýaly hüjümçi Diego Kosta hem-de germaniýaly derwezeçi Loris Karius “Premier Liga” dolandy. 33 ýaşyndaky hüjümçi “Wulwerhempton” bilen möwsümiň ahyryna çenli şertnama baglaşdy. Asly brazil bolan ispaniýaly hüjümçi 2014-2017-nji ýyllarda “Çelside” oýnap, 120 oýunda 59 gol geçirdi. Diego Kosta soňky gezek “Atletiko Mineiroda” oýnap, ol ýanwardan bäri klubsuzdy. Diego Kosta “Penafiel”, “Braga”, “Selta”, “Albasete”, “Walýadolid”, “Atletiko Madrid”, “Raýo Wallekano” we ýene-de “Atletiko Madrid” klublarynyň hem köýnekçesini geýdi. Ol täze klubunda 29-njy belgide çykyş eder.

Germaniýaly derwezeçi Loris Karius bolsa Nýukasl topary bilen 1 ýyllyk kärendesine şertnama baglaşdy. 29 ýaşyndaky derwezeçi geçen möwsümi “Union Berlinde” kärendesine geçiripdi. Karius 2016-2018-nji ýyllarda “Premier Ligada” “Liwerpul” toparynda oýnapdy. “Maýnsda” futbola başlan Karius häzirki wagtda-da “Liwerpulyň” oýunçysy bolup, ol 2 möwsüm “Beşiktaşda” hem kärendesinde çykyş edipdi. 1-nji belgili köýnekçäni geýjek derwezeçi klubda 3-nji derwezeçi hökmünde çykyş eder.