Futbol boýunça Türkmenistanyň milli çempionatynda 9-njy tapgyryň duşuşyklary geçirildi. Oýnalan 4 duşuşykda-da ýer eýeleri ýeňiş gazandy. Derbiler tapgyrynyň merkezi duşuşygy çempionlyk ugrunda göreş alyp barýan “Ahal” bilen “Altyn asyryň” arasynda boldy. Çekeleşikli geçen oýunda “Ahal” topary 2-1 hasabynda ýeňşini baýram etdi. 17-nji minutda Resul Hojaýew hasaby açan bolsa, 65-nji minutda Didar Durdyýew ony 2-0-a ýetirdi. Oýnuň 88-nji minutynda Röwşen Halmämmedowyň geçiren goly “Altyn asyra” ýeňiş üçin ýeterlik bolmady. Bu ýeňişden soň “Ahal” topary “Altyn asyr” bilen arasyndaky utuk aratapawudyny 7-ä çykardy.  

Mary welaýat derbisinde “Merw” topary “Energetik” toparyny Alibek Abdyrahmanowyň 89-njy minutdaky ýeke-täk goly bilen 1-0 hasabynda ýeňdi. Duşuşygyň 75-nji minutynda “Energetikden” Aşyr Jumadurdyýew gyzyl kart aldy.

Paýtagt derbisinde “Köpetdag” topary “Aşgabat” toparyndan 2-0 üstün çykdy. “Köpetdag” toparyna ýeňiş getiren gollaryň 2-sini hem 52-nji we 78-nji minutlarda Begenç Akmämmedow öz adyna ýazdyrdy.

Balkan welaýat derbisinde-de ýeňiş kenarýaka şäheriniň topary “Şagadamyň” tarapynda boldy. Ýer eýeleriniň doly artykmaçlygynda geçen oýunda “Şagadam” toparyny “Nebitçini” 6-1 hasabynda ýeňlişe sezewar etdi. 1-nji ýarymda 4 gol geçiren “Şagadamyň” adyndan Kerim Hojaberdiýew (6), Mekan Aşyrow (23), Baýramgeldi Nurlyýew (33 p), Yhlas Magtymow (36), Akmämmet Metdäýew (62 p) hem-de Roman Galkin (67) tapawutlandy. Jemi 9 futbolçynyň sary kart alan oýnunda “Nebitçiniň” ýeke-täk goluny bolsa, 75-nji minutda penaltiden Hemra Gulyýew geçirdi.