Ispaniýanyň “La Ligasynda” 6-njy tapgyrda oýnalan Madrid derbisi “Atletikonyň” tälimçisi Diego Simeone üçin taryhy duşuşykdy. Sebäbi argentinaly hünärmen “Atletikonyň” tälimçisi hökmünde “La Ligadaky” 408-nji duşuşygy bolup, ol bu ugurda klubyň rekordyny täzeledi. Bu ugurda ozalky rekord merhum tälimçi Luis Aragonese degişlidi (407). 2011-nji ýyldan bäri “Atletiko” toparyna tälim berip gelýän Simeone şol 408 duşuşykda 248 gezek ýeňiş gazanyp, bu ugurda-da rekordyň eýesidir. 52 ýaşyndaky Simeone “Atletikonyň” tälimçisi hökmünde umumylykda 586 duşuşyk geçirdi (345 ýeňiş, 105 ýeňliş, 136 deňlik). Simeoneniň rekord goýan duşuşygynda “Atletiko” topary köne bäsdeşi “Real Madridden” 2-1 hasabynda asgyn geldi.