UEFA Milletler Ligasynda “A” Liganyň 3-nji toparçasynda Ýewropa çempionatynyň finalynda duşuşan çempion Italiýa bilen wise-çempion Angliýa duşuşdy. “San Siroda” oýnalan duşuşyk Italiýanyň 1-0 ýeňşi bilen tamamlandy. Italýanlara ýeňiş getiren ýeke-täk goly 68-nji minutda Jakomo Raspadori geçirdi. Bu ýeňişden soň Italiýa 2-nji orna beýgeldi. Angliýa bolsa 45 ýyldan bäri ýeňip bilmeýän garşydaşyndan ýene bir ýola ýeňlişe sezewar boldy. Angliýanyň ýygyndysy 450 minutdan bäri gol geçirip bilmän gelýär. 2000-nji ýyldan ilkinji gezek soňky 3 duşuşynda gol geçirip bilmedik Angliýanyň ýygyndysyna soňky 8 ýylda ilkinji sapar yzly-yzyna 5 duşuşykda ýeňiş gazanmak başartmady. Angliýanyň ýygyndysy UEFA Milletler Ligasynda “B” Liga düşdi.

Toparçadaky beýleki oýunda Germaniýanyň ýygyndysy öz meýdançasynda Wengriýadan 1-0 utuldy. Wengerlere ýeňiş getiren ýeke-täk goly 17-nji minutda Adam Salai geçirdi. Bu ýeňişden soň Wengriýa birinjiligini goramagy başardy. Germaniýanyň ýygyndysy final tapgyryna çykmak mümkinçiligini elden giderdi. Toparçada 1-nji ýeri eýelejek ýygyndy 26-njy sentýabrda Wengriýa-Italiýa duşuşygyndan soň belli bolar.