Italiýanyň “Milan” klubunyň futbolçylaryna, tälimçilerine hem-de klubuň degişli ýolbaşçylaryna nemes awtoulag kompaniýasy BMW-niň ulaglary sowgat berildi. Italýan klubunyň BMW bilen hemaýatkärlik, partnýorlyk şertnamasynyň çäginde berlen bu ulaglaryň arasynda kompaniýanyň täze krossoweri BMW XM, şol sanda BMW X5, BMW X6 hem-de BMW iX görnüşleri bar.