UEFA Çempionlar Ligasynda toparçalardaky 4-nji duşuşyklaryň 1-nji tapgyry oýnaldy. Geçirilen 8 duşuşykda 14 gol geçirilip, bu görkeziji soňky ýyllaryň iň pes netijesi boldy.

“Milan” “Çelsiden” ýene-de ýeňildi

“E” toparçada “Çelsi” myhmançylykda “Milany” Joržinionyň (21 p) hem-de Obameýangyň (34) gollary bilen 2-0 ýeňip, 19 ýyldan soň Italiýadan ýeňiş bilen dolandy. Duşuşykda 17-nji minutda “Milanyň” merkezi goragçysy Fikaýo Tomori gyzyl kart aldy. Toparçadaky beýleki duşuşykda deňlik hasaba alnyp, “Dinamo Zagreb” bilen “RB Salsburg” utuklary paýlaşdylar (Lýubiçiç 40 – Seiwald 12).

“Real Madrid” 27-nji gezek 2-nji tapgyra çykdy

“F” toparçada häzirki çempion “Real Madrid” myhmançylykda “Şahtýor Donesk” bilen 1-1 deňme-deň oýnady. Warşawada oýnalan duşuşykda doneskliler 46-njy minutda Zubkowyň goly bilen öňe saýlandy. “Real” bu gola 90+5-nji minutda Rüdigeriň goly bilen jogap berdi. Kroosyň pasynda topy kelle urgusy bilen derwezä gönükdiren Rüdiger agyr şikes aldy. Bu deňlikden soň utugyny 10-a çykaran “Real Madrid” wagtyndan öň 1/8 finala adyny ýazdyrdy. “Real Madrid” 12-nji gezek 4-nji oýunlardan soň 1/8 finala çykmagy başardy. Bu görkeziji rekorda deňdir. Şeýle-de, topar umumylykda 27-nji gezek toparçalardan çykyp, bu ugurda öz rekordyny ösdürmegi başardy. “Barselona” bilen “Bawariýa” 10 gezek 4-nji oýunlardan çykyp, 2-nji ýeri eýeleýärler. Topar 31-nji gezek geçirilýän Çempionlar Ligasyna 4 möwsüm gatnaşmady. Ýagny gatnaşan ähli möwsüminde toparçadan çykmagy başardy. Toparçadaky beýleki oýunda “Leipsig” myhmançylykda “Seltigi” Werner we Forsbergiň gollary bilen 2-0 ýeňdi. Bu ýeňlişden soň “Seltigiň” ýaryşy dowam etdirmek mümkinçiligi galmady.