Her ýylyň 6-njy noýabrynda dünýäniň köp ýurdy Bütindünýä kagyzsyz gününi belleýär. Bu ekologik sene Maglumat we şekil dolandyryş birleşigi (AIIM) tarapyndan döredildi. Bütindünýä kagyzsyz günüň döredilmeginiň, gündelik durmuşda ulanýan kagyz mukdarynyň azaldylmagyna ünsi çekmekden ybarat. Aslynda, kagyz sarp edilişini azaltmaga we kagyz galyndylaryndan gaça durmaga mümkinçilik berýän häzirki zaman çözgütleri bar. Bir tonna kagyzy öndürmek üçin...

Habarlary doly okamak üçin abonent bol! Abonent giriş