“Volks­wa­gen AG” kom­pa­ni­ýa­sy­nyň ýol­baş­çy­sy Ste­fan Win­kel­mann “Lam­borg­hi­ni” bren­di­niň bir­ža ar­ka­ly paý­na­ma­la­ry­nyň sa­tu­wa çy­ka­ryl­jak­dy­gy­ny mä­lim et­di. mun­dan ozal “Porsche” bren­di­niň hem bir­ža gir­jek­di­gi ha­bar ber­lip­di. Iki bren­de hem “Volks­wa­gen AG” eýe­çi­lik ed­ýär. Ýo­ka­ry tiz­lik­li ulag­la­ry ön­dür­ýän ital­ýan ön­dü­ri­ji­si bo­lan ...

Habarlary doly okamak üçin abonent bol! Abonent giriş