Adam üçin öwrenmegiň iň ygtybarly usuly okamakdyr. Ýaşamak üçin köp zady öwrenmeli, ýöne üstünlige ýetmek üçin bolsa kitap okamalydyr. Kitap okamak arkaly adamlar bilimlerini we medeniýetini ösdürmäge uly mümkinçilik alýarlar. Kitaplar adamlara uly täsir edýär we okalýan her täze kitap adamlara gözýetimini giňeltmäge, umumy medeniýetiň derejesini ýokarlandyrmaga hem-de adamlar bilen sagdyn aragatnaşyk saklamaga kömek edýär. Okamak, öwrenmek adamyň gy...

Habarlary doly okamak üçin abonent bol! Abonent giriş