“App­le” kom­pa­ni­ýa­sy iOS plat­for­ma­syn­da­ky köp wagt­dan bä­ri tä­ze­len­me­dik prog­ram­ma­la­ry aýyr­ma­gy­ny do­wam ed­ýär. Şu ýy­lyň bi­rin­ji çär­ýe­gin­de hi­li go­rap sak­la­mak mak­sa­dy bi­len “App Sto­re”-dan 540 müň prog­ram­ma aý­ryl­dy. Şeý­le­lik­de, mo­bil dü­kan­da­ky prog­ram­ma sa­ny hem iň az de­re­jä ýet­di. “Fin­bold” şe­re­ke­ti ta­ra­pyn­dan ýaý­ra­dy­lan soň­...

Habarlary doly okamak üçin abonent bol! Abonent giriş