Fransiýanyň “Renault” hem-de Hytaýyň “Geely” kompaniýalary deň paýly täze hyzmatdaşlyk döredip, dizel we gibrid ulaglaryň hereketlendirijilerini öndürermegi meýilleşdirýär. Täze başlangyjyň çäginde öz brendleri üçin hem, beýleki kompaniýalar üçin hem motorlar işlenip taýýarlanar we öndüriler. Bu barada berlen maglumatda hyzmatdaşlygyň çäginde 17 sany motor hem-de beýleki bölekleriň öndürilýän zawod we üç sany ylmy-barlag merkezi gurlar. O...

Habarlary doly okamak üçin abonent bol! Abonent giriş