Oba hojalygynyň häzirki zaman ösüşine baglylykda ösümlikleri in witro usuly arkaly köpeltmek usullary ilkinji gezek XX asyryň 50-nji ýyllarynyň ahyrynda fransuz alymy Jorjem Morelem tarapyndan orhideýa ösümliginde synag edilip önümçilige ornaşdyrdy. Şeýle hem alym synag usullarynyň kämilleşmegi bilen ösüş meristemalarynyň kömegi bilen birnäçe ösümliklerde, ýagny hrizantemada, günebakarda, nohutda, mekgejöwende we işdäaçar ýapragynda da barlaýar. Ösüml...

Habarlary doly okamak üçin abonent bol! Abonent giriş