“Apple”-iň meşhur “akylly” goşar sagatlary üçin batareýany tygşytlaýan mod giriziler. Täze “watchOS 9” amaly ulgamynda peýda boljak bu sazlama el bilen ýerine ýetiriler. Bu moda geçirilende sagat ýürek urşuňy ölçeýän we beýleki bildirişler ýapylýar. Şeýle hem golaýynda “iPhone” ýok bolsa, Wi-Fi we beýleki baglanyşyklar hem kesilýär.