Katar 2022-de günüň 2-nji duşuşygy “D” toparçada Daniýa bilen Tunisiň arasynda geçdi. Education City stadionynda oýnalan oýunda hasap açylmady. Duşuşykda hasap açylmasa-da, şu wagta çenli geçirilen oýunlaryň arasynda iň çekeleşiklisi bolup biler. Toparlaryň hüjümlerinde derwezeçiler öz ussatlygyny görkezdi. Duşuşykda Tunis 13, Daniýa 10 urgy geçirdi. Netijede, duşuşyk 0-0 hasabynda tamamlan we çempionatyň gol geçirilmedik ilkinji duşuşygy boldy.