Ýew­ro­pa Kos­mos Agent­li­gi kos­mos gi­ňiş­li­gin­de elekt­rik ener­gi­ýa­sy­ny ön­dü­rip, Ýe­re iber­mek bo­ýun­ça tas­la­ma­ny dur­mu­şa ge­çi­rer. Il­ki bi­len bu tas­la­ma­nyň nä­de­re­je­de ne­ti­je­li bol­jak­dy­gy, ba­ha­sy­nyň nä­hi­li bol­jak­dy­gy anyk­la­nar. Mu­ny öw­ren­mek üçin üç ýyl yl­my bar­lag iş­le­ri ge­çi­ri­ler. Ýe­riň or­bi­ta­syn­da her bi­ri Ýer­dä­ki or­ta­ça ulu­lyk­da­ky elekt­rik be­ke­di­ne ba­ra­bar ener­gi­ýa ön­dür­jek Gün pa­nel­le­ri gur­lar. Kos­mos agent­li­gi­niň do­lan­dy­ry­jy­lar ge­ňe­şi “So­la­ris” at­ly tas­la­ma­nyň çäk­le­rin­de gu­rul­jak ener­gi­ýa be­ke­di­niň gel­jek­de ener­gi­ýa ze­rur­ly­gy­na jo­gap ber­mek­de örän amat­ly bol­jak­dy­gy bel­le­nil­ýär. Kos­mos­da­ky Gün pa­nel­le­ri yzy­gi­der­li iş­lär. Se­bä­bi ol ýer­de gi­je-de ýok, bu­lut-da.
Şeý­le pi­kir has köp ýyl­dan bä­ri bar. Em­ma hä­zi­re çen­li dur­mu­şa ge­çir­mä­ge çyn­la­kaý gi­ri­şil­män­di. Se­bä­bi, teh­no­lo­gi­ýa ba­bat­da kyn bo­lan­dy­gy üçin gym­ma­da düş­ýär­di. Em­ma teh­no­lo­gi­ýa­nyň kä­mil­leş­me­gi onuň ba­ha­sy­ny el­ýe­ter­li edip bi­ler. Se­bä­bi, hä­zir­ki wagt­da bir­den köp ge­zek ula­nyp bol­ýan gö­te­ri­ji ra­ke­ta­lar peý­da bol­dy. Ozal­ky ýyl­lar­da kos­mo­sa uçu­ryl­ýan ra­ke­ta­lar bir ge­zek­lik­di. Şeý­le hem hä­zir­ki wagt­da ener­gi­ýa­ny ge­çi­ri­ji­siz iber­mek teh­no­lo­gi­ýa­sy hem ös­di.

Di­dar Beg­my­ra­dow, Türk­men döw­let ma­li­ýe ins­ti­tu­ty­nyň ta­ly­by