Katarda dowam edýän Dünýä Kubogynda ýer eýeleri katarlylar üçin çempionat wagtyndan ir tamamlandy. “A” toparçada Niderlandlaryň Ekwador bilen 1-1 (Gakpo 6 – Enner Walensiýa 49) deňme-deň oýnamagyndan soň Kataryň ýygyndysynyň ýaryşy dowam etmek mümkinçiligi hiç hili galmady. Şunlukda Kataryň ýygyndysy bu çempionatda ýaryşdan çykan ilkinji ýygyndy boldy. Galyberse-de, Dünýä Kubogynyň taryhynda ilkinji gezek ýer eýeleri ilkinji 2 duşuşykdan soň ýaryşdan çykdy. Katar Günorta Afrikadan soň toparçadan çykyp bilmedik 2-nji ýygyndy boldy. Katarlylar üçin toparçadaky 3-nji duşuşygy, ýagny Niderlandlar bilen geçirjek duşuşygy diňe formal görnüşde bolar.

Katar 2022-de “B” toparçada Angliýa bilen ABŞ-nyň arasyndaky duşuşykda hasap açylmady. Oýun şu çempionatda golsuz tamamlanan 5-nji duşuşyk boldy.