Katar 2022-de “D” toparçada Awstraliýa bilen Tunisiň ýygyndylary duşuşdy. Çekeleşikli geçen oýunda Awstraliýanyň ýygyndysy 1-0 hasabynda ýeňiş gazandy. Awstraliýanyň ýygyndysyna ýeňiş getiren ýeke-täk goly 23-nji minutda Mitçell Tomas Dýuk geçirdi. Şunlukda, Awstraliýanyň ýygyndysy 1-0 hasabynda ýeňiş gazanyp, ilkinji 3 utugyny aldy. Bu olaryň Dünýä Kubogy taryhyndaky 3-nji ýeňşi boldy. “Opta”-nyň maglumatlaryna görä, Dünýä Kubogynyň taryhynda ilkinji gezek aşagy liganyň wekili gol geçirdi. Mitçell Dýuk Ýaponiýanyň 2-nji ligasynyň wekili “Fagiano Okaýama” toparynda çykyş edýär.