Germaniýanyň paýtagty Berlinde Roždestwo ýarmarkasy açyldy. Ýüzlerçe jahankeşdeler we ýaşaýjylar ýerli aşpezleriň tagamlaryny dadyp görmek üçin ýarmarka geldiler. Däp bolşy ýaly, bu ýere gelýänlere Germaniýada öndürilýän şöhlat we konditer önümlerini dadyp görmek teklip edilýär.