“Airwheel” atly torba adamyň diňe goş-golamlaryny däl, eýsem özüni hem äkidýär. Bu täsin çemedan entek satuwa çykarylmady, ýöne önümçiligi guramak üçin serişdeleri toplamak üçin “Kickstarter” arkaly kampaniýasy başlandy. Torba güýçli batareýa, diametr 10 sm  bolan tigirçek we rul bilen enjamlaşdyrylandyr. Şeýle-de onuň agramy 130 kilograma çenli ýük göterip bilýändigi, sagatda 10 km çenli tizlik bilen hereket edýändigi mälim edildi. “Ýö...

Habarlary doly okamak üçin abonent bol! Abonent giriş