Tokioda Gün energiýasynyň ulanylyşyny artdyrmak maksady bilen täze guruljak jaýlaryň üçekleri Gün panelli bolar. Bu düzgün 2025-nji ýyldan başlap, ýola goýlar. Binalaryň üçeginiň näçe göteriminiň Gün paneli bilen örtülen bolmagy sebitden sebite görä üýtgeýär. Täze ýola goýuljak düzgün jaýlaryň izolýasiýasynyň berk bolmagyny hem talap edýär. Bu ýagdaý binalary sowatmak we gyzdyrmak üçin sarp edilýän energiýany tygşytlamaga ýardam eder. Has ...

Habarlary doly okamak üçin abonent bol! Abonent giriş