Şu ýy­lyň 18-21-nji okt­ýab­ryn­da Eý­ran Ys­lam Res­pub­li­ka­sy­nyň Ma­şat şä­he­rin­de “Bar­saz Ruý­dad Pars” kom­pa­ni­ýa­sy Luk­man­çy­lyk, sto­ma­to­lo­gi­ýa, kli­ni­ki we has­sa­ha­na en­jam­la­ry we şu­la­ra da­hyl­ly se­na­gat­lar, şeý­le hem Myh­man­ha­na­la­ryň, res­to­ran­la­ryň we ka­fe­le­riň tas­la­ma­sy­ny taý­ýar­la­mak, gur­mak we en­jam­laş­dyr­mak at­ly on ýe­din­ji hal­ka­ra ser­gi­le­ri­ni gu­ra­ýar.
Gy­zyk­lan­ma bil­dir­ýän türk­men te­le­ke­çi­le­ri­ni ser­gä gat­naş­ma­ga ça­gyr­ýar. Bu ba­ra­da TSTB-nin web saý­ty ha­bar ber­ýär.
Gat­naş­mak is­le­ýän­ler Se­na­gat­çy­lar we te­le­ke­çi­ler bir­leş­me­si­niň Hal­ka bö­lü­mi­ne ýüz tu­tup bi­ler­ler. Te­le­fon bel­gi­si 21-23-82.
Şeý­le-de www.brpexpo.com/en/saý­tyn­dan on­li­ne ýüz tu­tup bi­ler­ler.