Italiýanyň 35-nji Super Kubogy duşuşygynda çempion “Milan” bilen Italiýanyň Kubogynyň eýesi “Inter” duşuşdy. Saud Arabystanynyň paýtagty Er-Riýaddaky Şa Fahdyň adyny göterýän halkara stadionda oýnalan Milan şäher derbi duşuşygynda “Inter” köne bäsdeşini 3-0 hasabynda ýeňlişe sezewar etdi. “Intere” ýeňiş getiren gollary 10-nji minutda Federiko Dimarko, 21-nji minutda Edin Jeko hem-de 77-nji minutda Lautara Martines geçirdi.  Şunlukda, “Inter” topary bassyr 2-nji, umumylykda-da 7-nji gezek bu kubogy eýeläp, “Milan” bilen deňleşdi. Bu kubogy iň köp “Ýuwentus” gazanyp, turinliler 9 gezek ýeňiji boldy. “Interiň” tälimçisi Simone Inzagi bolsa 4-nji gezek ýurduň Super Kubogyny gazanmagy başardy. Ol “Interden” öň “Lasio” bilenem bu hormata 2 gezek mynasyp bolupdy. 46 ýaşyndaky hünärmen bu ugurda Fabio Kapello hem-de Marçelo Lippiniň hataryna goşuldy.