Hä­zir­ki za­man dün­ýä­sin­de daş­ky gur­şa­wy go­ra­ma­gyň äh­mi­ýe­ti bar­ha art­ýar. Şeý­le bo­lan­soň, bu ugur­da bir­nä­çe gu­ra­ma iş alyp bar­ýar. Her ýy­lyň 14-nji okt­ýab­ryn­da Eko­lo­gik bi­lim bo­ýun­ça Bü­tin­dün­ýä kong­re­si eko­lo­gi­ýa gü­nü­ni bel­le­ýär. Beý­le­ki köp san­ly gu­ra­ma­lar bol­sa 26-njy ýan­wa­ry eko­lo­gi­ýa gü­ni hök­mün­de bel­le­ýär. Daş­ky gur­şa...

Habarlary doly okamak üçin abonent bol! Abonent giriş