Bra­zi­li­ýa öz ýur­du­nyň daş­ky gur­şaw tas­la­ma­la­ry üçin 200 mil­li­on dol­lar­dan gow­rak pul bö­lüp ber­jek­di­gi­ni wa­da be­ren­li­gi üçin Ger­ma­ni­ýa ho­şal­lyk bil­dir­di. Bu ba­ra­da Bra­zi­li­ýa­nyň tä­ze Pre­zi­den­ti Lu­is Ina­sio Lu­la da Sil­wa bi­len du­şu­şan il­kin­ji gün­ba­tar li­de­ri Ger­ma­ni­ýa­nyň Kans­le­ri Olaf Şolz ta­ra­pyn­dan mä­lim edil­di.
Şeý­le hem borç­na­ma, tro­pik to­kaý­la­ry go­ra­mak üçin Bra­zi­li­ýa­nyň ştat­la­ry­na 33,6 mil­li­on dol­lar kö­me­gi öz içi­ne al­ýar. Şolz Bra­zi­li­ýa ug­ra­maz­dan öň, Çi­li we Ar­gen­ti­na­da bo­lup, ne­mes biz­ne­si üçin da­şa­ry ýurt­lar­da tä­ze müm­kin­çi­lik­ler göz­le­di.