Eme­li aň teh­no­lo­gi­ýa­sy­nyň “öw­ren­mä­ge“ ukyp­ly bo­lup, gel­jek­de teh­no­lo­gi­ýa­ny düýp­gö­ter öz­gert­me­gi­ne ga­ra­şyl­ýar. Eme­li aň teh­no­lo­gi­ýa­sy, esa­san, önüm­çi­lik pu­da­gyn­da ula­nyl­ýan hem bol­sa, beý­le­ki ugur­la­ra-da öz tä­si­ri­ni ýe­ti­rip baş­la­dy. Hä­zir­ki wagt­da eme­li aň teh­no­lo­gi­ýa­sy­nyň ýa­zan ki­tap­la­ry­ny hem gör­me bol­ýar. Hat­da dür...

Habarlary doly okamak üçin abonent bol! Abonent giriş