Türkmenistanyň Çeperçilik sergiler müdirligi we şekillendiriş sungatynyň sergi merkezinde Halkara zenanlar güni mynasybetli, «Bagtyýar zamanamyzyň bagtly zenanlary» atly ýurdumyzyň zenan suratkeşleriniň döreden amaly-haşam sungat eserleriniň sergisi guralar.

Sergide döredijilik bilen meşgullanýan ussat gelin-gyzlaryň el işleri, nakgaşlyk, zergärçilik we keramiki işleri, heýkelleri görkeziler.

Sergi 6-njy martda sagat 16:00-da açylar.